Testamente

En person som vill försäkra sig om hur hans eller hennes kvarlåtenskap ska fördelas efter sin död ska upprätta ett testamente. Ett testamente är ett ensidigt förordnande, d v s det är den som upprättar handlingen som bestämmer om testamentets innehåll. Vissa formkrav gäller för att ett testamente ska vara juridiskt giltigt. Det ska t ex vara egenhändigt undertecknat inför två ojäviga vittnens samtidiga närvaro. Den som upprättar ett testamente har alltid möjlighet att återkalla eller ändra det när som helst. Samma formkrav ställs vid ändring av testamente som vid upprättande av ett sådant.