Gåva

En gåva är en frivillig överföring av tillgångar under givarens livstid och som leder till att gåvotagaren berikas, d v s gåvotagarens förmögenhet ska ha ökat och gåvogivarens förmögenhet ska ha minskat. Vid gåva av lös egendom ställs inga formkrav. Det innebär att gåvan blir bindande utan att något skriftligt gåvobrev upprättas. När givaren vill ge gåvan under vissa speciella villkor, är det lämpligt med ett skriftligt gåvobrev. Vid gåva av fast egendom måste alltid ett gåvobrev upprättas. Vid löfte om gåva gäller särskilda krav för att gåvan ska bli bindande. Ytterligare inskränkningar gäller vid gåvolöfte av fast egendom.