Jurist Fastighetsrätt

Avser frågor där en fastighet är inblandad. Det kan gälla köp och försäljning av fastighet, fel i fastighet, upprättande av kontrakt, köpebrev, frågor avseende förhandling kring hyreskontrakt för bostad eller lokal, upprättande av hyreskontrakt, frågor som kan uppkomma under hyrestiden som t ex störningar, renoveringar, uppsägning m m. Fastighetsrätten kan vara komplicerad och beröra stora ekonomiska värden. Vi vill därför rekommendera att man vid minsta osäkerhet konsulterar en jurist.