Jurist familjerätt Stockholm

Familjerätten omfattar en mängd rättsliga frågor som berör vardagliga livssituationer. Det kan gälla bl a föräldraskap, äktenskap och samboförhållande. Arvsfrågor med därtill anknutna rättsliga handlingar, såsom testamente, bouppteckning och arvskifte är också att hänföra till familjerätten. Våra jurister är väl förtrogna med familjerätten och våra kunder kommer från hela Stockholmsområdet. Vi gör även hembesök i Stockholm och i de södra delarna av länet.