Deklaration

Allmän självdeklaration, är de uppgifter som en skattskyldig fysisk eller juridisk person lämnar till Skatteverket en gång om året, så att det kan fastställas hur mycket inkomstskatt den skattskyldige ska betala. Även ett dödsbo har skyldighet att lämna in allmän självdeklaration till Skatteverket.