Arbetsrätt

Arbetsrätt reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Upprättande av avtal mellan arbetsgivare och anställda, uppsägningar, avskedande, avgångsvederlag m m. Biträde vid arbetsrättsliga förhandlingar och tvister.