Om oss

Juristfirman Liljeskog drivs av Stefan och Jolanda Liljeskog. Vi har mångårig erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete.

Målsättningen med verksamheten är att tillförsäkra och förädla sådana värden som kompetens, tillgänglighet och en rimlig prissättning samt att slå vakt om inriktningen att ge service i de vardagsnära juridiska frågorna. Frågeställningar som fortlöpande infinner sig hos dig som privatperson eller som ansvarar för verksamheten i ett företag och därför bör avdramatiseras som ett naturligt inslag i livets och den aktuella verksamhetens alla skeden.

Stefan och Jolanda Liljeskog är de jurister du kommer att möta i dina kontakter med juristfirman, men vid arbetsanhopning anlitas kompetenta jurister från det nätverk som de båda byggt upp genom åren.

Stefan Liljeskog har en bred juridisk bakgrund som åklagare, bolagsjurist, juridisk konsult och fram till hösten 2009 chef för Familjens jurist, nordens största familjejuridiska byrå. Stefan har därigenom förvärvat kompetens inom såväl det affärsjuridiska området som rättsliga frågor med anknytning till privatlivet.

Jolanda Liljeskog är specialiserad inom svensk och internationell familjerätt, med framstående kompetens inom arvsrätt. Hon har uppdrag som boutredningsman genom domstolar samt förordnanden som god man för ett flertal organisationer i arvsrättsliga saker.

Bild