Jurist verksam i Botkyrka Haninge Huddinge Rönninge Salem Tumba Älvsjö

Juristfirman Liljeskog, jurist verksam i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Rönninge, Salem, Tumba och Älvsjö, vänder sig till lokala företag och till den breda och stora grupp av människor som betalar från den egna plånboken.

Vi vill erbjuda dig högkvalitativa tjänster till ett rimligt pris. Vår målsättning är att hålla en prisbild som understiger den som tillämpas av de större aktörerna på marknaden. Det är vår högt ställda ambition att du skall känna dig bekväm och välkomnad i dina kontakter med oss. Ett gott bemötande är därför av central betydelse i vårt tjänsteutförande.

Tillgänglighet är ett annat ord för detta, men innebär även att du skall kunna nå oss på tider som är anpassade till din vardag. De vardagliga juridiska frågorna kräver en fortlöpande omsorg och uppdatering, därför är en god relation med din jurist av väsentlig betydelse. Vi vill kunna stå för allt detta och ge dig den känsla av trygghet i förhållande till vardagsjuridiken som du så väl behöver. Vi vill med andra ord skapa en långvarig och kontinuerlig relation och vara ”Din jurist i vardagen”.

Juristfirman Liljeskog